έρχονται Χριστούγεννα! Xmas is coming!

handmade felt balls
handmade felt balls

handmade felt balls

Έρχονται Χριστούγεννα και στο εργαστήριο ΕΡΓΑΝΗ έχουμε στρωθεί στη δουλειά να φτιάξουμε στολίδια, μαξιλάρια, χαλάκια,γούρια αλλά και πολλά δωράκια για τους αγαπημένους μας!
Christmas is coming and we are working very hard, here at ERGANI workshop, to get ready. Handmade ornaments, pillows, rugs, lucky charms and many many gifts for everyone we love!

My creative space- the happy house is finished!

Here is the happy house pillow case that I blogged about it some months ago.
It is finished and now it is part of the automn decoration of the window at ERGANI workshop.

I like it very much so I decided to weave some more. Here are some photos of the weaving process:

The name of these pillow cases is «who lives in the… (tree, casttle, house, boat, cloud!)»
And you can use your imagination to make a nice story!

Find other creative spaces here!

One more challenge and a very good post at egst blog

This is my new entry for the European Street Team challenge with the theme water, that is hosted by Rita.

I made a lot of notebooks this summer but this is a special one.

The handwoven fabric of the cover is made with the colors of the sea of my island.

Poros island is full of pine trees so the sea water is not blue but something between blue and green!

You can see more more entries for this challenge at Rita’s blog

You can read also a very nice post about fashion and traditional  greek costumes at EGST blog.
Thank you Amoronia!